NASZ ZESPÓŁ

WŁAŚCICIEL:
Klaudia Kozłowska – Doktor nauk ekonomicznych, główny księgowy, nauczyciel akademicki rachunkowości i finansów

KSIĘGOWOŚĆ:
Kamila Szczukowska
Marta Wajnert
Oliwia Pędowska
Sara Renk

KADRY I PŁACE:
Teresa Kowalska

Klaudia Kozłowska Kamila Szczukowska
Marta Wajnert Oliwia Pędowska
Sara Renk Teresa Kowalska